Ajankohtaista

Elintapavalmennus opetus- ja vaka-henkilöstölle Mikkelissä

ryhmäkuva
mentimeterkuva

Vuonna 2022 pääsin toteuttamaan elintapavalmennusta osana Vape-hanketta Mikkelin kaupungin opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstölle. Valmennus sisälsi 9 ryhmätapaamista ja lisäksi jokaisella osallistujalla oli mahdollisuus kahteen tunnin mittaiseen yksilöohjauskertaan. Valmennus aloitettiin huhtikuussa ja se päättyi lokakuun loppuun.

Ennen valmennuksen aloitusta osallistujille oli tehty Kehon kuntoindeksi -mittaukset sekä Firstbeat-mittaus ja nämä toistettiin syksyllä 2022 elintapavalmennuksen loppumetreillä.